Blog

Orion Duurzaam Leren: content, techniek en training

Orion Duurzaam Leren: content, techniek en training

orion

Orion Duurzaam Leren is een bureau dat zich richt op het faciliteren van kennisdeling binnen organisaties. Als schrijver kwam ik twee keer naar de Politieacademie in Drachten om interviews te doen met deelnemers aan een ‘Ontwikkelplein’. Daarbij was het doel om operationele kennis uit de hoofden van politiemensen in een compacte, leesbare vorm op het intranet te krijgen. Orion was tevreden met het resultaat en de politiemensen vonden het, na enige onwennigheid, leuk om waardering te krijgen voor hun kennis en ervaring.

Daarnaast maakte ik op basis van WordPress een aantal kennisdelingsplatforms voor Orion. Deze werden binnen organisaties gebruikt om operationele kennis te verzamelen, te ordenen en te delen. Toen Orion twee trainees in dienst nam, trainde en begeleidde ik hen in het maken en onderhouden van WordPress sites. Daarmee maakte ik mezelf binnen Orion zo goed als overbodig. Het klinkt misschien vreemd, maar dat vind ik een heel mooi resultaat van het samenwerken met zo’n leuke opdrachtgever.